ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی   تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی   مقدمه   موضوع اين پروژه طراحي و ساخت گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانسي   مي باشد هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت يك گيرنده باند AM از نوع سينتي سايزري مي باشد كه در محدوده فركانسي   تا   كار مي كند كه محدوده مجاز براي دريافت و ارسال باند AM در ايران و برخي از كشورها در اين رنج مي […]

2000 تومان دریافت فایل