ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی   تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی   مقدمه   موضوع اين پروژه طراحي و ساخت گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانسي   مي باشد هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت يك گيرنده باند AM از نوع سينتي سايزري مي باشد كه در محدوده فركانسي   تا   كار مي كند كه محدوده مجاز براي دريافت و ارسال باند AM در ايران و برخي از كشورها در اين رنج مي […]

2000 تومان دریافت فایل