ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

بيماريزای گياهی تحقیق عوامل بيماريزای گياهی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

بيماريزای گياهی تحقیق عوامل بيماريزای گياهی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

بيماريزای گياهی تحقیق عوامل بيماريزای گياهی   عوامل بيماريزای گياهی   مقدمه :   امروزه بدليل ناكارآمد بودن برخي روشهاي مديريتي عوامل بيماريزاي گياهي و خطرات جانبي ناشي از آنها روشهايي مانند كنترل بيولوژيك مورد توجه محققان  قرار گرفته است . گونه هاي مختلف قارچ Trichoderma   به عنوان يكي از پر استفاده ترين كنترل كننده هاي بيولوژيك عوامل مختلف بيماريزاي گياهي اعم از  قارچ ها ، باكتريها و نماتدها مي باشد . در حال حاضر […]

5900 تومان نامشخص دریافت فایل