ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

فعل معتل و قواعد عربی

فعل معتل و قواعد عربی

 فعل معتل و قواعد عربی   تحقیق فعل معتل و قواعد عربی   براي مجهول كردن فعل هاي معتل به همان روش مجهول كردن فعل هاي صحيح عمل مي كنيم اما در برخي موارد، (به خاطر تغيير حركت) اعلال ها و موارد خاصي نيز بوجود مي آيد:در ماضي همانند مجرد عمل مي كنيم. وصف وصف . در مضارع مجهول از معتل مثال حرف عله حذف نمي شود. به فعلي كه دو حرف از حروف اصلي […]