ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵   تحقیق متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵   تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه‌هاي كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. لذا ضروري است تمامي دستگاههايي اجرايي […]