ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

محمود اعتمادزاده به آذين

محمود اعتمادزاده به آذين

محمود اعتمادزاده به آذين   تحقیق محمود اعتمادزاده به آذين   آقای به آدین، شرمنده‌ام اگر به همه‌ی جزییات زنده‌گی‌تان نپرداختم، قرار بود تنها اشاره‌یی به چهره‌ی کانونی‌تان داشته باشم، من هماره تنها این چهره‌ی شما را دوست می‌داشته‌ام و نثر شیوایتان را. بقیه را،  نقد و ستایش زنده‌گی شخصی‌تان، نقدِ زنده‌گی حزبی‌تان، ستایش زندان رفتن‌ها‌تان، خسته نباشید به شکنجه شدن‌هاتان و وصف بودن و هستن‌تان   و و و و را کسان دیگر باز خواهند […]