ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مديريت اطلاعات تحقیق مديريت اطلاعات به روش XML| پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان

مديريت اطلاعات تحقیق مديريت اطلاعات به روش XML| پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان

مديريت اطلاعات تحقیق مديريت اطلاعات به روش XML   مديريت اطلاعات به روش XML   امروزه بيشتر شركتها در صنايع مختلف از مول Relational يا (RDBMS) براي ذخيره كردن و مديريت اطلاعات مهم كاري و شغلي استفاده مي كنند. در حقيقت سه عرضه كننده مهم Data Base بزرگترين شركتهاي نرم افزاري در كل دنيا هستند، oracle، CBM (DB2)، Microsoft (S21 Server) در طول ۴ سال گذشته XML به طور غير قابل بحثي هم براي تبادل […]