ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ   تحقیق مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ   به علت اينکه آمارگيري دقيقي از جمعيت کردها انجام نگرفته تمام آمارهاي ارائه شده تخميني مي‌باشند. بنا به برآوردهاي غيررسمي جمعيت و مساحت اين منطقه به طور تقرييبي ۳۰ ميليون نفر در سال ۲۰۰۳محيطي به وسعت ۱۹۰۰۰۰ کيلو متر مربع مي‌باشد. برخي جمعيت و مساحت آن را ۴۰ ميليون نفر در محيطي به وسعت کشور فرانسه (km² […]