ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت

کرمانشاه مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ   تحقیق مردم و فرهنگ کرمانشاه در گستره تاريخ   به علت اينکه آمارگيري دقيقي از جمعيت کردها انجام نگرفته تمام آمارهاي ارائه شده تخميني مي‌باشند. بنا به برآوردهاي غيررسمي جمعيت و مساحت اين منطقه به طور تقرييبي ۳۰ ميليون نفر در سال ۲۰۰۳محيطي به وسعت ۱۹۰۰۰۰ کيلو متر مربع مي‌باشد. برخي جمعيت و مساحت آن را ۴۰ ميليون نفر در محيطي به وسعت کشور فرانسه (km² […]