ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مفهوم مال | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

مفهوم مال | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

مفهوم مال   تحقیق مال مفهوم مال   اموال مباح را به وسیله حیازت می توان تملک کرد. ماده ۱۴۶ قانون مدنی در تعریف حیازت می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء» .حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است: برای مثال ، حیازت زمین موات ملازمه با احیاء آن دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردن آباد کردن محسوب است، برای […]