ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد   تحقیق مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد   چگونگى گذران اوقات فراغت دانشجويان، موضوع تحقيق حاضر است. اين تحقيق توصيفى است و به روش ميدانى انجام گرفته و حاوى نتايج زير است: عمده فعاليتهاى دانشجويان عبارت است از: مطالعه مطبوعات،۹۳%; گوش دادن به راديو، ۳۳%، رفتن به سينما، اندكى از دانشجويان. اهم آرزوهاى دانشجويان، پرداختن به فعاليتهاى فرهنگى، هنرى، سياسى و ورزشى است. عمده مشكلات دانشجويان براى گذران […]