ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مهارتهای سه گانه مدیریت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

مهارتهای سه گانه مدیریت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

مهارتهای سه گانه مدیریت   تحقیق مهارتهای سه گانه مدیریت مهارتهای سه گانه مدیریت رابرت كاتز (۱۹۹۵) مهارتهای موردنیاز مدیران را به صورت فنی ، انسانی و ادراكی طبقه بندی كرده است . مهارت به توانائی های قابل پرورش شخص كه در عملكرد و ایفای وظایف منعكس می شود اشاره می كند . بنابراین ، منظور از مهارت ، توانائی به كار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است . ضابطه اصلی مهارت داشتن ، […]