ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

موسیقی هندی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

موسیقی هندی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

موسیقی هندی   تحقیق موسیقی هندی موسیقی هندی وقتي پاي موسيقي به ميان آيد بايد خموش شد بايد گوش جان سپرد ولي افسوس و صد افسوس كه عادت كرده ايم همه زبان باشيم و هيچ گوش.در ابتدا اقرار مي كنم كه سخن گفتن در مورد موسيقي كاري است بس دشوار چرا كه موسيقي اگر به راستي شنيده شود عقل و هوشياري را از انسان مي ربايد و جاييكه انسان هوشيار نيست چه جاي سخن گفتن […]

5900 تومان دریافت فایل