ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان    میهن پرستی در بین جوانان   مقدمه:   ناسيوناليسم يا ملى‏گرايى و يا به تعبير دقيق‏تر: ملّيت‏پرستى، در آغاز قرن بيستم، بخصوص بعد از جنگ اوّل و دوم جهانى، افول كرد و از شدت آن به جهت پيامدهاى ناگوار، كاسته شد. در ايران ما، اگر چه واژه «ملّت» در ادبيات قديم به معناى دين يا فرقه‏هاى دينى است و متفكران و جغرافى‏دانانى چون شهرستانى وقتى […]