ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

نظام صنفی

نظام صنفی

نظام صنفی   تحقیق نظام صنفی   سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان […]

نظام صنفی تحقیق نظام صنفی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

نظام صنفی تحقیق نظام صنفی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

نظام صنفی تحقیق نظام صنفی   نظام صنفی   چكيده   – اهميت و ضرورت نظامند كردن فعاليتهاي اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال ۱۳۵۰ در قالب «اتاق اصناف» شد. – بعد از انقلاب اسلامي اتاقهاي اصناف منحل و«كميته هاي امورصنفي» مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده دار شد. – در سال ۱۳۵۹ «شوراي مركزي اصناف» در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بالغ […]