ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق نوار قلب

تحقیق نوار قلب

نوار قلب   مقدمه   خوشا برجان من هر شام و هر روز                  همه درد و همه داغ و همه سوز خوشا عاشق شدن اما جدائي                        خوشا عشق و نواي بي‌نوائي امروزه تكنولوژي آنقدر سريع پيشرفت نموده كه انسان تا به خود بجنبد مي‌بيند كه كيلومترها از آن عقب افتاده‌است بنابراين بهتر است اين عصر را عصر زمان بناميم. و در اين عصر انسان آنقدر بمباران اطلاعاتي مي‌شود تا بخواهد خودش را پيدا كند زمان […]