ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هاریسون قلب و عروق | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

هاریسون قلب و عروق | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

هاریسون قلب و عروق هاریسون قلب و عروق   تحقیق هاریسون قلب و عروق هاریسون قلب و عروق نیروهایی که تعادل مایع بین این دو قسمت از فضای خارج سلولی را تنظیم می کنند به عنوان نیروهای استارلینگ شناخته می شوند. فشار هیدروستاتیک دستگاه عروقی و فشار انکوتیک کلوئید در مایع بینابینی تمایل دارد، مایع را از عروق جابجا کند. از طرف دیگرفشار کلوئید، انکوتیک حاصل از پوتینهای پلاسما و فشار هیدروستاتیک مایع بینابینی که […]