ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هلال سرخ تحقیق هلال سرخ | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

هلال سرخ تحقیق هلال سرخ | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

هلال سرخ تحقیق هلال سرخ   تحقیق هلال سرخ   هلال سرخ   در سال ۱۳۸۱ بنا بر درخاست جمعيت ، طرح اصلاح موادي از اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در جلسه علني روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ماه ۸۲ در مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي مشتمل بر شش ماده و شش تبصره تصويب و در تاريخ ۷ خرداد ماه ۱۳۸۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد . در تاريخ ۲۰مرداد ماه ۱۳۸۲ طي نامه […]