ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هنر بیزانس تحقیق هنر بیزانس | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

هنر بیزانس تحقیق هنر بیزانس | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

هنر بیزانس تحقیق هنر بیزانس    هنر بیزانس هنر بیزانس تحقیق هنر بیزانس هنر منسوب به دوره امپراطوري روم شرقي، كه حدود ۳۳۰ ميلادي توسط كنستاتين تاسيس شد و در سال ۱۴۵۳ كه قستنطنيه (كنستانتينوپل) پايتخت امپراطوري به تصرف تركها درآمد و با نام استانبول پايتخت امپراطوري عثماني شد،‌به پايان رسيد. طي اين يازده سده متصرفات بيزانس از نظر گستره بسيار متنوع بود زماني تقريبا تمام حوزه مديريتانه را در بر مي گرفت،‌اما از سدة […]

5900 تومان دریافت فایل