ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

وصیتنامه سیاسی امام خمینی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

وصیتنامه سیاسی امام خمینی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

وصیتنامه سیاسی امام خمینی   تحقیق وصیتنامه سیاسی امام خمینی وصیتنامه سیاسی امام خمینی ما و ملتهاي‌ مظلوم‌ دنيا مفتخريم‌ كه‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ و دستگاههاي‌ تبليغات‌ جهاني‌، ما و همة‌ مظلومان‌ جهان‌ را به‌ هر جنايت‌ و خيانتي‌ كه‌ ابرقدرتهاي‌ جنايتكار دستور مي‌دهند متهم‌ مي‌كنند. كدام‌ افتخار بالاتر و والاتر از اينكه‌ امريكا با همة‌ ادعاهايش‌ و همة‌ ساز و برگهاي‌ جنگي‌اش‌ و آنهمه‌ دولتهاي‌ سرسپرده‌اش‌ و به‌ دست‌ داشتن‌ ثروتهاي‌ بي‌پايانِ ملتهاي‌ مظلوم‌ عقب‌افتاده‌ […]

5900 تومان نامشخص دریافت فایل