ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کودک آزاری تحقیق کودک آزاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

کودک آزاری تحقیق کودک آزاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

کودک آزاری   تحقیق کودک آزاری   مقدمه   در تعالیم بزرگان ما بسیاردرباره تربیت،تکریم،توجه، تحسین و محبت به کودکان و پرهیز از رفتار خشونت بار آنها سخن به میان آمده است .حضرت علی(ع)می فرماید:کودک امانت خداست، به امانت خداجزدر سایه حکم خدا نمی توان دست درازی کرد . امام رضا (ع)به پدری که از خلق بدفرزندش شکوه می کرد و می گفت گاهی خشمگین می شوم و او را کتک می زنم،فرمود او را […]