ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

گیاهان روغنی تحقیق گیاهان روغنی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

گیاهان روغنی تحقیق گیاهان روغنی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

گیاهان روغنی تحقیق گیاهان روغنی   گیاهان روغنی   صفات عمومی گیاهان روغنی تحقیق گیاهان روغنی شلغم روغنی(کلزا) rassica campestris,B,naous ازخانواده  Cruciferaeo  شلغمهای روغنی دارای یک ریشه عمودی اصلی و غالبا بلند و ریشه های جانبی متعدد هستند که به ندرت مانند ریشه اصلی دارای اهمیت هستند این ریشه ها معمولا افقی هستند و کمتر در عمق فرو می روند اولین و دومین برگهایی که تشکیل می شوند فقط به صورت جزئی رشد می کنند […]