ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه تحليل ژئوپلتيكی از نقش اقتصادی و سياسی ايران در خاور ميانه

پایان نامه تحليل ژئوپلتيكی از نقش اقتصادی و سياسی ايران در خاور ميانه

تحليل ژئوپلتيكی از نقش اقتصادی و سياسی ايران در خاور ميانه   چكيده   ايران بر پايه تعاريف سنتي از قدرت منطقه اي كه هنوز اعتبار دارد، بزرگ ترين قدرت سياسي – اقتصادي در بخشي از جهان است كه مرزهاي آن از خاور مديترانه ، شمال آفريقا، غرب آسيا، آسياي مركزي، جنوب خليج فارس و شمالي‌ترين بخش هاي آسياي مركزي و قفقاز مي گذرد. اين وضع جغرافيايي، ناگزير به ايران ، قدرتي ژئواستراتژيك بخشيده است […]