ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق تخمين مدل و استنتاج آماری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

تحقیق تخمين مدل و استنتاج آماری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

تحقیق تخمين مدل و استنتاج آماری    تخمين مدل و استنتاج آماری   قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان چنين تلقي نمود كه هر سري زماني توسط يك فرآيند تصادفي توليد شده است. داده هاي مربوط به اين سري زماني در واقع يك مصداق از فرآيند تصادفي زير ساختي است. وجه تمايز بين (فرآيند تصادفي) و يك (مصداق) از آن، همانند تمايز بين جامعه و نمونه در داده هاي مقطعي […]