ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا | دانلود رایگان پایان نامه

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا | دانلود رایگان پایان نامه

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا   پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا   مقدمه:   در محلهای توزیع برای اینکه ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام می‌شود. بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا […]

5900 تومان دریافت فایل