ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا | دانلود رایگان پایان نامه

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا | دانلود رایگان پایان نامه

ترانسفورماتور پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا   پایان نامه ترانسفورماتور و ترانس های ابر رسانا   مقدمه:   در محلهای توزیع برای اینکه ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام می‌شود. بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا […]

5900 تومان دریافت فایل