ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ترانسفوماتور کارآموزی ترانسفوماتور برق ماهشهر | پروژه پایان نامه پاورپوینت تحقیق رایگان

ترانسفوماتور کارآموزی ترانسفوماتور برق ماهشهر | پروژه پایان نامه پاورپوینت تحقیق رایگان

ترانسفوماتور کارآموزی ترانسفوماتور برق ماهشهر   کارآموزی ترانسفوماتور برق ماهشهر   تاريخچه برق ماهشهر ترانسفوماتور کارآموزی ترانسفوماتور برق ماهشهر تا قبل از سال ۱۳۴۸ ماهشهر و بعضي از شهرهاي استان خوزستان توسط ژنراتورهاي خصوص افراد برق ناپايدار و غير استاندارد و به صورت شبكه هايي با پايه هاي فلزي با ولتاژ ۳۸۰ – ۴۰۰ خروجي از ژنراتور به نقاط مختلفي از شهر را با فاصله هاي طولاني تغذيه مي نمود به همين دليل به علت […]

5900 تومان دریافت فایل