ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ترجمه داستان ERASER

ترجمه داستان ERASER

 ترجمه داستان ERASER    داستان ERASER   Eraser به فرودگاه رفت و به واشنگتون دي سي پرواز كرد . Samaritan در ميزي در رستوران orphan منتظر او بود . او گفت : « متشكرم آمدي » Eraser گفت : « ملاقاتي اين چنين را دوست ندارم خطرناك است .» Samaritan گفت : « منهم دوست ندارم اما مجبوريم درباره بعضي چيزهاي مهم صحبت كنيم .» Eraser متوجه دو مردي كه در ميز پهلو آنها نشسته […]