ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تشخیص هویت پایان نامه تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده

تشخیص هویت پایان نامه تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده

تشخیص هویت پایان نامه تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده   پایان نامه تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده     چکیده: تشخیص هویت پایان نامه تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده عنبیه به عنوان يک زيست سنجی پايدار، جایگاه ويژه¬اي در تشخيص و تاييد هويت دارد، بر اين اساس استخراج ويژگي¬هايي از تصوير  عنبیه که بتوان تشخیص هویت را بر اساس آنها با دقت بالايي […]