ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

دوربین مادون قرمز پایان نامه تعیین برد دوربین مادون قرمز | دانلود رایگان پایان نامه پروژه

دوربین مادون قرمز پایان نامه تعیین برد دوربین مادون قرمز | دانلود رایگان پایان نامه پروژه

دوربین مادون قرمز پایان نامه تعیین برد دوربین مادون قرمز   پایان نامه تعیین برد دوربین مادون قرمز   ۱-۱)      پیشگفتار   سامانه های کشف، ردگیری وشناسایی غیرفعال الکترواپتیکی و مادون قرمز هر روز بیشتر از پیش جایگزین سامانه های فعال راداری می شوند که مهمترین دلیل آن همان غیرفعال بودن آنهاست. در این میان مهمترین عنصر این سامانه ها که در کارائی سامانه تعیین کننده است حسگرهای آنها می باشد که معمولاً یک دوربین […]

5900 تومان دریافت فایل