ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

بررسی تلفن پاورپوینت بررسی تلفن | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

بررسی تلفن پاورپوینت بررسی تلفن | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

بررسی تلفن پاورپوینت بررسی تلفن   پاورپوینت بررسی تلفن   تلفن   یک رسانه شنیداری است که برای منظورهای آموزشی کاربرد دارد. تلفن هایی که درکلاس درس بکارمیروندعبارتند از: یک تلفن ،یک آمپلی فایر، ویک میکروفن آمپلی فایر یاتقویت کننده صدابه گونه ای است که صدای هردوطرف استفاده کننده ازتلفن رامی تواند به اندازه ای تقویت کندکه صدا برای شنوندگانی که دریک سالن نشسته اند قابل شنیدن باشد. هدف از استفاده تلفن درکلاس درس این […]

2900 تومان دریافت فایل