ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تکلیف شب تحقیق تکلیف شب | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

تکلیف شب تحقیق تکلیف شب | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

تکلیف شب   مقدمه: تكليف همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشته، شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد، تصور مي رفت كه يادگيري در او تحقق يافته است. اما امروزه، با تعريفي كه از يادگيري مي شود توقع اهدافي فراتر از […]