ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق سود و زیان

تحقیق سود و زیان

 تحقیق سود و زیان    سود و زیان   سئوالی که مطرح میشود این است که قیمت تمام شده استاندارد (÷یش بینی شده) برای یکواحد محصول ساخته شده کدامیک از مبالغ مذکور (۱۳۵ یا ۱۵۰ريال) می باشد؟ از آنجائیکه دسترسی به ظرفیت ایدآل با صد در صد توان تولید دست یافتنی نسیت مدیریت شرکت ها ظرفیت عادی تولید را مبنای برآوردهای خود قرار می دهند، با توجه به امکانات تولید قابل دسترس و بازار فروش […]