ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل   پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل   فصل اول   بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی انواع مفصل کابل kv 230 خصوصیات یک مفصل: ۱- داشتن ارتباط خوب الکتریکی بین هادی های دو قسمت متصل شونده ۲- داشتن استحکام خوب مکانیکی در محل اتصال ۳- داشتن یک مقاومت الکتریکی خوب در محل دوباره عایق بندی شده در شرایط عادی و […]

5900 تومان دریافت فایل