ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

سر کابل پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل   پاورپوینت بررسی فنی و اقتصادی سر کابل و مفصل   فصل اول   بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی انواع مفصل کابل kv 230 خصوصیات یک مفصل: ۱- داشتن ارتباط خوب الکتریکی بین هادی های دو قسمت متصل شونده ۲- داشتن استحکام خوب مکانیکی در محل اتصال ۳- داشتن یک مقاومت الکتریکی خوب در محل دوباره عایق بندی شده در شرایط عادی و […]

5900 تومان دریافت فایل