ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

شبكه های مخابراتی پاورپوینت جهش به سوی نسل جديد شبكه های مخابراتی (NGN)

شبكه های مخابراتی پاورپوینت جهش به سوی نسل جديد شبكه های مخابراتی (NGN)

شبكه های مخابراتی پاورپوینت جهش به سوی نسل جديد شبكه های مخابراتی (NGN)   پاورپوینت جهش به سوی نسل جديد شبكه های مخابراتی (NGN)   چكيده :   در شبكه هاي مخابراتي موجود تامين كننده هاي سرويس با تعدادي مسائل سخت مواجه مي شوند از جمله اينكه تمامي شبكه ترافيك توسط سوئيچ هاي C4 و C5 حمل مي شوند كه اين سوئيچ ها داراي قيمت بالايي بوده و برخي از شركت هاتوليد اين نوع سوئيچ […]

2900 تومان دریافت فایل