ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

زبان فنی پاورپوینت زبان فنی(استاندارد) در امور فنی | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

زبان فنی پاورپوینت زبان فنی(استاندارد) در امور فنی | پروژه پایان نامه رایگان | ارس فایل

زبان فنی پاورپوینت زبان فنی(استاندارد) در امور فنی   پاورپوینت زبان فنی(استاندارد) در امور فنی   مقدمه: زبان فنی پاورپوینت زبان فنی(استاندارد) در امور فنی باپیشرفت صنعت وتجهیزات کارخانه ها لازم است کارمندان از قدرت بیان بالایی برخوردار باشند اکنون یک سری واژه های استاندارد در امور فنی وبخش نت مورد اشتفاده قرار می گیرند که اهداف زیررا دنبال میکنند. ۱-استاندارد کردن اصطلاحات نت ۲-استاندارد کردن ساختار جملات فنی در نت ۳-حذف اصطلاحات مترادف   […]

5900 تومان دریافت فایل