ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عملكرد AVR پایان نامه آشنايی با عملكرد AVR | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

عملكرد AVR پایان نامه آشنايی با عملكرد AVR | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

عملكرد AVR پایان نامه آشنايی با عملكرد AVR   پایان نامه آشنايی با عملكرد AVR   آشنايي با عملكرد  AVR:   WDTON: در حالت  پیش فرض  WATCHDOG غیر فعال  و کاربر بایستی  نرم افزار آن را راه اندازی  کند ولی زمانی که  این بیت برنامه رزی شود WATCHDOG همیشه روشن است . EESAVE: در حالت پیش فرض  برنامه ریزی نشده و در زمان پاک  شدن  (ERASE) میکرو  حافظه  EEPROM ری ست  می شود ولی  در […]

5900 تومان دریافت فایل