ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

آناتومی پستان پایان نامه آناتومی پستان | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آناتومی پستان پایان نامه آناتومی پستان | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آناتومی پستان پایان نامه آناتومی پستان   آناتومی پستان   الف- طرز تشكيل پستان: آناتومی پستان پایان نامه آناتومی پستان غدد پستاني، ساختار اختصاصي مي‌باشند كه به صورت واحدهاي لوله‌اي ترشّحي نسبتاً ساده‌اي از غدد عرق هستند. در حدود سي و پنجمين روز از تكامل جنيني، با ضخيم شدن لايه مالپيگي روي سطح جانبي شكمي، سينه‌ها شروع به تكامل يافتن مي‌كنند. پستانها يا غدد شيري، اندامهاي فرعي دستگاه توليد مثلي در زن مي‌باشند. رشد پستانها […]