ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

نرم افزار MATLAB پایان نامه استخراج مشخصه تأخیر روشن شدن تریستور با نرم افزارMATLAB

نرم افزار MATLAB پایان نامه استخراج مشخصه تأخیر روشن شدن تریستور با نرم افزارMATLAB

نرم افزار MATLAB پایان نامه استخراج مشخصه تأخیر روشن شدن تریستور با نرم افزار MATLAB   پایان نامه استخراج مشخصۀ تأخیر روشن شدن تریستور به کمک نرم افزار MATLAB   مقدمه تریستور مهمترین قطعه در بین تمام  المانهای نیمه هادی قدرت است .تریستورها بطرز گسترده­ای در مدارهای الکترونیک قدرت بخدمت گرفته می شوند و بعنوان کلیدهای دو جهتی از حالت غیر هدایتی به حالت هدایت می روند. اگر چه تریستور برای رسیدن به اصول کار […]

22600 تومان دریافت فایل