ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)   اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)   مقدمه اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم) امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید،  محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل،  نسبت شکست به موفقیت،  بسیار پایین تر بود. سوال این است که این روزها،  موفق شدن از طریق محصول جدید،  چرا تا این حد دشوار است. بازاریابی در […]