ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

التراسونیک پایان نامه التراسونیک | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

التراسونیک پایان نامه التراسونیک | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت

التراسونیک پایان نامه التراسونیک   پایان نامه التراسونیک التراسونیک پایان نامه التراسونیک   مباني التراسونيك (principles of ultrasonic) امواج ماوراء صوت يا التراسونيك ،امواجي مكانيكي را شامل ميشود كه تحت فركانسهاي بالا (در حد مگا هرتز )توليد و انتشار مي يابد. در تست التراسونيك با استفاده از اين خاصيت كه موج از مرز جدايش دو ماده انعكاس مي يابد مي توان با ارسال امواج به داخل ماده و دريافت انعكاس آنها توسط منبع توليد امواج […]

5900 تومان دریافت فایل