ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه امنيت درشبكه های بي سيم كامپيوتر

پایان نامه امنيت درشبكه های بي سيم كامپيوتر

پایان نامه امنيت درشبكه های بي سيم كامپيوتر   مقدمه   در هر يك سه قرن گذشته فناوري خاصي رونق داشته است. قرن هيجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه انقلاب صنعتي بود.قرن نوزدهم عصرموتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آوري،پردازش و توزيع اطلاعات بود در بين ساير پيشرفت ها، شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديووتلويزيون،توليد و رشد بي سابقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره هاي ارتباطي بوده ايم. با […]