ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم  (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی) | پروژه پایان نامه تحقیق

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی) | پروژه پایان نامه تحقیق

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی)    اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی)   ديباچی:   اميل دوركيم ـ را به همراه ماكس وبرـ يكي از دو بنيانگذار اصلي تئوري جامعه شناسي نوين ناميده‌اند. دوركيم چهارچوب وسيعي براي سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد كرد كه در جامعه شناسي و تعدادي رشته‌هاي مرتبط با آن به عنوان يك اصل هنوز باقي مانده است، بويژه در انسان شناسي. حتي آنهايي كه اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن […]

4500 تومان نامشخص دریافت فایل