ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم  (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی) | پروژه پایان نامه تحقیق

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی) | پروژه پایان نامه تحقیق

اميل دوركيم پایان نامه اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی)    اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسی دينی)   ديباچی:   اميل دوركيم ـ را به همراه ماكس وبرـ يكي از دو بنيانگذار اصلي تئوري جامعه شناسي نوين ناميده‌اند. دوركيم چهارچوب وسيعي براي سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد كرد كه در جامعه شناسي و تعدادي رشته‌هاي مرتبط با آن به عنوان يك اصل هنوز باقي مانده است، بويژه در انسان شناسي. حتي آنهايي كه اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن […]

4500 تومان نامشخص دریافت فایل