ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق

پایان نامه بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق

پایان نامه بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق   فصل اول   تاريخچه برق ۱)  تاريخچه صنعت برق در خوزستان: تاريخ استفاده از صنعت برق در خوزستان به سالهای اکتشاف اولين حوزه های نفت در مسجد سلیمان بر میگردد. بعد از آن طی سال های۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ محدوده ای از شهر اهواز از طريق چند مولد ديزلی ۲۵۰ کيلو واتی توسط يک شرکت خصوصی و پس از آن با نصب يک مولد ۵۰۰ کيلو واتی […]

5900 تومان دریافت فایل