ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك   بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك   هدف:   با توجه به اينكه زخم معده در موجودات كلستاتيك بيش از موجودات نرمال مشاهده مي شود، هدف اين پايان نامه بررسي نقش ملاتونين در كاهش اين زخم مي باشد. ملاتونين هورمون مترشحه اپي فيز كه از  L – تريپتوفان سنتز مي […]