ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري   چکيده   يکي از مسائل مهمي که مديران واحدهاي انتفاعي با آ ن مواجه هستند شناسايي وتبيين عوامل تعيين کننده تقسيم سود است اگاهي از اين عوامل ضمن اينکه بيانگر توان نقدينگي شرکت است مي تواند در برنامه ريزي مالي بلند مدت وهمچنين در پرداخت سود سهام به سهامداران موثر باشد.دراين خصوص نظريه هاي گوناگوني از سوي صاحبنظران دانش مالي ارائه […]