ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه « بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »

پایان نامه « بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »

« بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »   چكيده : این تحقیق در حیطه‌ی سیر تحول پس زمینه‌ها و تاثير بياني آن در نقاشی چهره نگاری در ایران می‌باشد و به بررسی این موضوع كه اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای ساختن و پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره در کادر خود، اندیشیده‌اند و این كه آیا هنرمندان ایرانی، تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره […]

5900 تومان دریافت فایل