ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هوش هيجاني پایان نامه هوش هيجانی و رضايت زناشويي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي

هوش هيجاني پایان نامه هوش هيجانی و رضايت زناشويي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي

هوش هيجاني   پایان نامه هوش هيجانی و رضايت زناشويي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي هوش هيجاني چکیده پایان نامه هوش هيجانی و رضايت زناشويي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي هوش هيجاني تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی ورضایت زناشویی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نجف اباد انجام شده است۰ بدین منظور تعداد ۵۰نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان نجف اباد به صورت نمونه گیری تصادفی خئشه ای انتخاب واز دو […]