ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم   بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس پايه متوسطه شهر تودشك در سال تحصيلي ۸۷-۸۶   چكيده :   هدف اين پژوهش بررسي چگونگي شيوه‌هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس بود. فرض تحقيق در اين پژوهش مربوط به چگونگي روشهاي تدريس است كه ۳ فرضيه اوليه مرتبط با شيوه‌هاي […]