ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم

شيوه هاي مديريت پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم   بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس پايه متوسطه شهر تودشك در سال تحصيلي ۸۷-۸۶   چكيده :   هدف اين پژوهش بررسي چگونگي شيوه‌هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس بود. فرض تحقيق در اين پژوهش مربوط به چگونگي روشهاي تدريس است كه ۳ فرضيه اوليه مرتبط با شيوه‌هاي […]