ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی   بررسی اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌ های گیاه خرزهره   چکیده خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی این تحقیق به منظور تعیین بهترین هورمون ریشه‌زایی، غلظت هورمونی و نوع قلمه گیاه خرزهره در گلخانه کوانست (پلاستیکی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در ۴ سطح و […]