ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

بررسی انواع لولرها ، بهینه سازی و تحلیل لولرهای نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان

بررسی انواع لولرها ، بهینه سازی و تحلیل لولرهای نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان

لولرها بررسی انواع لولرها ، بهینه سازی و تحلیل لولرهای نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان   مقدمه بررسی انواع لولرها ، بهینه سازی و تحلیل لولرهای نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان   ورق‏های تولید شده در نورد سرد بلافاصله پس از عملیات نورد دارای عیوبی هستند که جوابگوی نیاز صنایع دقیق مانند صنایع خودرو سازی یا هواپیما سازی نمی باشد. از آنجایی که یکی از مهمترین مشتریان مجتمع فولاد صنعت خودرو سازی است، تولید ورق […]