ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تاسیسات الکتریکی پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

تاسیسات الکتریکی پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

تاسیسات الکتریکی پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون   پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون   فصل اول   مشخصات کارخانه ۱-مشخصات عمومي کارخانه شرکت جابون با زمینه تولید تابلوهای برق در سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را با ظرفیت ۱۸۰۰ سلول در سال آغاز نموده و در حال حاضر با مجوز تولید سالیانه ۵۰۰۰ سلول تابلوی برق در انواع مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد کارخانه شماره یک جابون واقع در کیلومتر […]