ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   چكيده   این پایان نامه به بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری می پردازد و عرفان به سه بخش اسلامی، مسیحی و بودایی تقسیم شده است.  در فصل اوّل پایان نامه به ذکر کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهمیت و […]