ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   چكيده   این پایان نامه به بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری می پردازد و عرفان به سه بخش اسلامی، مسیحی و بودایی تقسیم شده است.  در فصل اوّل پایان نامه به ذکر کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهمیت و […]